Tiedotimme tammikuussa kehitystoimenpiteistä koskien Espresso Housen kahviloiden ja preppikeittiön toimintatapoja.

Työntekijät ovat Espresso Housen sydän. Haluamme jatkuvasti kehittyä sekä olla vastuullinen ja hyvä työnantaja jokaiselle. Tässä tiedotteessa kerromme viimeaikaisista toimenpiteistämme laadun varmistamiseksi ja työviihtyvyyden kohentamiseksi sekä miten seuraamme muutoksien vaikuttavuutta.

Uusi keittiö valmistuu remontista huhtikuussa 2022

Preppikeittiömme suljettiin 9.1.2022 ja keittiön työntekijät siirtyivät hetkellisesti muutamiin pääkaupunkiseudun kahviloihin.

Preppikeittiö muutti väliaikaisiin keittiötiloihin helmikuussa 2022, josta muutto uuteen keittiöön tapahtuu kevään aikana. Väliaikaisessa keittiötilassa tarkastuksen tehnyt, pääkaupunkiseudulla tuotantokeittiötarkastuksesta vastaava OIVA-tarkastaja on todennut toiminnan moitteettomaksi. Lisäksi keittiön rutiinit ja toimintatavat arvioitiin ja räätälöitiin väliaikaiseen keittiöön sopiviksi.

Vuokrasopimus uudesta keittiötilasta tehtiin marraskuussa 2021. Tilan remontointisuunnitelma toimintaamme varten aloitettiin välittömästi. Uusi keittiö on valmis huhtikuussa 2022.

Espresso Housen johto ja preppikeittiön nykyinen henkilökunta kokoontui tammikuussa käymään läpi mediassa nousseet epäkohdat ja keskustelemaan keittiön nykytilanteesta. Samalla suunniteltiin yhdessä uuden, tulevan keittiön varustelua ja toimintatapoja.

Maaliskuun aikana työsuojeluvaltuutettu on yhteydessä jokaisen preppikeittiön työntekijään, kartoittaakseen tiimin tilannetta nyt, kun kehitystoimenpiteitä on tehty ja toiminta siirretty väliaikaiseen keittiötilaan.

Taukojen seurantaa tehostettu

Meillä Espresso Housella on suuri vastuu ollessamme monien nuorten työnantaja. Haluamme tulla tässä paremmiksi ja se tarkoittaa perehdytystemme, koulutustemme, toimintatapojemme, rutiiniemme sekä viestintämme jatkuvaa kehittämistä.

Työntekijöidemme hyvinvointi on meille tärkeää ja haluamme tukea tätä myös taukokäytännöillämme. Haluamme varmistaa, että jokainen työntekijämme saa pidettyä työhön kuuluvat taukonsa. Taukojen toteutumista on seurattu manuaalisesti tammikuusta alkaen. Tauot kirjataan päiväkirjaan ja työntekijä vahvistaa allekirjoituksellaan tauon pidetyksi. Taukokirjanpidot tarkastetaan viikoittain aluepäälliköiden toimesta. Seurannan myötä on havaittu, että vähintään 90 % tauoista toteutuu. Parantamisen varaa yhä on ja taukojen tiivistä seurantaa jatketaan. Pitämättömien taukojen taustat selvitetään sekä mahdollisiin epäkohtiin tartutaan kahvilakohtaisesti. Tavoitteenamme on, että jokainen tauko tulee pidettyä.

Palautekanavat ja uusi viestintäalusta tukemassa avointa viestintää

Olemme lanseeranneet tänä vuonna uuden viestintäalustan, Workplace by Metan, joka tukee avointa viestintää ja mahdollistaa kysymykset sekä kommunikoinnin kaikkien työntekijöidemme välillä. Viestintäalusta on myös madaltanut kynnystä kysyä ja antaa palautetta.

Lisäksi meillä on käytössä useita palautekanavia, joiden kautta työntekijöillä on mahdollisuus nostaa epäkohtiakin esille ja saada äänensä kuuluviin.

Vuosittaisen henkilöstökyselyn lisäksi seuraamme päivittäin kahviloidemme työntekijöiden tyytyväisyyttä ns. Barista Pulse –kyselyllä. Kysely on anonyymi ja vastaukset raportoidaan viikkotasolla. Tämä ”pulssi” auttaa kahvilan esihenkilöä huomaamaan tiimin tyytyväisyydessä tapahtuvat mahdolliset muutokset ajoissa ja puuttumaan tarvittaessa nopeasti muutoksiin.

Työ- ja tuoteturvallisuusryhmä aloittaa maaliskuussa 2022

Olemme perustaneet työntekijöistä koostuvan työ- ja tuoteturvallisuusryhmän, jossa on edustaja jokaisesta kahvilastamme. Ryhmä tapaa ensimmäisen kerran 31.3.2022. Ryhmässä tullaan käsittelemään ja kehittämään yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa työ- ja tuoteturvallisuuskäytäntöjämme. Työ- ja tuoteturvallisuusryhmän jäsenet toimivat jokaisessa kahvilassa ja havainnoivat toimintaamme sekä keräävät palautetta. Kehitysideat ja palautteet käsitellään säännöllisesti kokoontuvassa ryhmässä, jossa on mukana yrityksen operatiivisesta kehittämisestä vastaava päällikkö, henkilöstöpäällikkö sekä tarvittaessa myös maajohtaja.

Laatuauditoinnit tuoteturvallisuuden ja koulutusten tukena

Ulkopuolisen tahon toteuttamat laatuauditoinnit aloitettiin helmikuussa 2022. Ulkoisen hygienia- ja elintarviketurvallisuustarkastuksen avulla varmistamme, että jokaisessa kahvilassamme ympäri Suomen on mahdollisimman korkea hygienia- ja elintarviketurvallisuustaso.

Auditointien avulla voimme tunnistaa mahdollisia riskejä tai kehittymisalueita, joihin Espresso Housen tulee yrityksenä tai yksittäisessä toimipisteessä kiinnittää enemmän huomiota. Auditointien valmistuttua pääsemme myös kehittämään sisäisiä koulutuksiamme koskien hygieniaa ja elintarviketurvallisuutta.

Olemme myös palkanneet uuden Coffee Shop Experience Managerin, joka tulee kiertämään kaikissa kahviloissamme vähintään kolme kertaa vuodessa tukemassa kahviloita heidän laadunvarmistamistyössään. Hän seuraa ja tukee kahviloita toimintaperiaatteiden toteuttamisessa ja auttaa meitä tunnistamaan kehityskohteita.

HR-auditointi käytäntöjen varmistamisen tukena 

Käynnistimme helmikuussa lakiasiaintoimiston toimesta HR-auditoinnin. Auditoinnilla haluamme varmistaa, että sekä yleiset että yksittäisten toimipisteidemme työympäristö- ja työskentelyolosuhteet ovat Suomen lainsäädännön, alan työehtosopimuksen ja Espresso Housen omien standardien ja ohjeiden mukaiset. Auditointi kattaa henkilöstöprosessin, -ohjeiden, -palautteiden ja -kyselyjen läpikäynnin sekä työolosuhteiden ajankohtaisen kartoituksen kaikissa toimipisteissämme. Auditoinnin ensimmäinen vaihe dokumentaatioiden ja palautekyselyjen vastausten perusteella on valmistunut ja käytäntömme todettiin lakien ja TESin mukaisiksi eikä henkilöstökäytännöissä tai -ohjeissa havaittu merkittäviä ongelmia tai puutteita. Auditoinnin seuraava osa toteutetaan huhtikuun aikana, missä selvitetään jokaisen toimipisteen työolosuhteiden tämän hetkinen tilanne työntekijöiden edustajille lähetettävän kyselyn avulla.

Median yhteys: media@espressohouse.se