Päivitetty viimeksi: 4. HUHTIKUUTA 2024
Tietosuojaseloste

Johdanto

Olemme yhtä intohimoisia tietosuojastasi kuin olemme kahvista, mikä kertoo paljon. Sitoudumme olemaan mahdollisimman läpinäkyviä henkilötietojesi käsittelyssä. Saatamme päivittää tätä tietosuojaselostetta (”Tietosuojaseloste”) ajoittain, kuten käsittelytapojen muuttuessa tai, jos mobiilisovelluksessa, nettisivuillamme tai Espresso House -jäsenyyteen liittyen tarjotaan uusia palveluita. Mikäli Tietosuojaselosteeseen tulee muutoksia, ilmoitamme muutoksista asianmukaisesti, ellei kyseessä ole vähäinen ja merkityksetön muutos. Mikäli henkilötietojen käsittelyyn liittyen tulee kysymyksiä, meihin voi olla yhteydessä ottamalla yhteyttä Tietosuojaselosteen lopussa ilmoitettuihin yhteystietoihin.

EH Group AB, rekisterinumero 556903-5578 (jäljempänä “Espresso House” tai ”me”) kerää ja käsittelee henkilötietojasi, kun olet meihin yhteydessä, esimerkiksi käydessäsi kahviloissamme tai nettisivuillamme tai käyttäessäsi mobiilisovellusta. Tämä Tietosuojaseloste soveltuu Espresso Housen sekä sen tytäryhtiöiden nettisivuihin ja palveluihin. Tytäryhtiöitämme ovat (1) Espresso House Sweden AB (Ruotsi), (2) Espresso House Norge AS (Norja), (3) Espresso House Norge Drift AS (Norja), (4) Espresso House Finland OY (Suomi), (5) Espresso House Denmark A/S (Tanska), (6) Balzac Coffee Company GmbH & Co. Kg (Saksa), (7) Balzac Coffee Verwaltungs GmbH (Saksa), (8) Johan & Nyström Kafferostare & Tehandlare AB (Ruotsi) ja tämän tytäryhtiö (9) Johan & Nyström OY (Suomi). Tämä Tietosuojaseloste määrittää, mitä henkilötietoja Espressohouse rekisterinpitäjänä kerää sinusta, ja mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään.

Tässä Tietosuojaselosteessa termillä ”käsitellä” tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joihin liittyy henkilötietoja, kuten henkilötietojen kerääminen, käsittely, säilyttäminen, jakaminen, pääsy, käyttö, siirtäminen ja hävittäminen.

”Soveltuva tietosuojalainsäädäntö” tarkoittaa kaikkea lainsäädäntöä ja sääntelyä, joka suojaa yksilöiden perustavanlaatuisia oikeuksia ja erityisesti oikeutta yksityisyydensuojaan liittyen henkilötietojen käsittelyyn ja joka soveltuu tähän Tietosuojaselosteeseen. Tähän sisältyy myös valvovien viranomaisten antama sääntely sekä Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöidensuojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/ET kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) ja yleistä tietosuoja-asetusta täydentävä sääntely.

”Henkilötiedot” tarkoittavat kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja.

Jos herää kysymyksiä, olethan yhteydessä meihin osoitteeseen privacy@espressohouse.com.