TIEDOTE 13.10.2021

Ravintola-alan työssä viihtymistä ja työolosuhteita on viime aikoina käsitelty mediassa ja myös Espresso House on ollut esillä aiheeseen liittyen. Haluamme tämän tiedotteen myötä vastata yleisimpiin kysymyksiin.

Työntekijämme ovat Espresso Housen sydän ja henkilöstömme hyvinvointi on meille ensisijaisen tärkeää. Pyrimme siihen, että jokainen työntekijämme viihtyisi meillä. Olemme pahoillamme, ettemme ole tässä kaikkien kohdalla onnistuneet. Olemme kiitollisia jokaisesta palautteesta ja tietoomme tulleista työntekijäkokemuksista. Palautteiden ansiosta olemme tunnistaneet kehityskohtia yritystasolla ja kahvilakohtaisesti. Vaikka olemme viime vuosina oppineet paljon ja kehittäneet toimintaamme, kehitettävää vielä löytyy. Aiomme jatkaa systemaattisesti jo aloitettuja kehitysprojekteja sekä toteuttaa nopealla aikataululla muutoksia työssä viihtymisen edistämiseksi. Jotta voimme varmistaa muutosten työntekijälähtöisyyden, pääsevät työntekijämme vaikuttamaan kahvilakohtaisiin muutoksiin. Seuraamme henkilöstömme tyytyväisyyttä ja viihtymistä työvuoroissa viikko- ja kuukausitasolla.

Yhtenä Espresso Housen tavoitteena on vahvistaa keskusteluyhteyttä koko organisaation läpi, jotta myös mahdollisiin tuleviin epäkohtiin voidaan reagoida nopeammin. Haluamme tehdä kehitystyön läpinäkyvämmäksi ja madaltaa entisestään palautteen annon kynnystä. Vuoden 2021 aikana olemme lanseeranneet uusia palautekanavia tukeaksemme sisäistä keskustelua. Jokaisella työntekijällämme on mahdollisuus vaikuttaa ja antaa palautetta joko omalla nimellään tai nimettömästi.

Barista Pulse on uusin palautekanavamme, jonka avulla seuraamme henkilöstömme tyytyväisyyttä. Jokainen työntekijä voi antaa palautetta anonyymisti työvuoronsa päätteeksi. Viikkotason seuranta mahdollistaa nopean reagoinnin, jos epäkohtia havaitaan sekä pidemmän aikavälin työtyytyväisyyden mittaamisen kahviloittain.

Yrityksenä haluamme paremmalla ja säännöllisemmällä viestinnällä varmistaa, että jokainen meillä työskentelevä saa työhönsä varmuuden ja tietää lakisääteiset oikeutensa sekä yhteiset käytäntömme. Tänä vuonna olemme tehostaneet viestintäämme tähän liittyen muun muassa tuomalla jokaisen kahvilan seinälle Työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet -taulut. Taulujen lisäksi olemme lanseeraamassa uuden viestintäalustan, Workplacen.

Työntekijöiden oikeudet, kuten oikeus pitää taukoja ja nauttia virvokkeita, ovat aina olleet osa Espresso Housen käytäntöä ja noudatamme työehtosopimusta. Tiedostamme kuitenkin, että näiden oikeuksien toteutumisen seurantaa tulee tehostaa. Barista Pulsen lisäksi tulemme keräämään kahvilakohtaista palautetta kuukausitasolla Coffee Shop Managereiltamme. Järjestämme lisää esihenkilöiden koulutusta, jotta voimme varmistaa työehtosopimuksen mukaisten työvuorojen suunnittelun ja tauotuksen.

Työntekijöistä koostuva kansainvälinen Advisory Board aloitti toimintansa vuoden 2021 alussa. Advisory Boardissa keskustellaan Espresso Housen tulevaisuudesta sekä kehitysideoista. Sen jäsenet pääsevät vaikuttamaan teemoihin, joita ryhmässä käsitellään. Advisory Boardissa on edustajia jokaisesta työntekijäryhmästä jokaisesta maasta. Advisory Boardin lisäksi Espresso Housella on syyskuussa 2021 aloitettu konsernin yhteinen 60 työntekijästä koostuva Feedback Board, joka pääsee vaikuttamaan koulutusten ja uuden oppimisen kehittämiseen.

Tulevat uudistukset

Työntekijät mukana vaikuttamassa kahviloiden arjen muutoksiin

Teemme joka vuosi henkilöstökyselyn ja olemme saaneet lokakuussa 2021 viimeisimmän kyselyn tulokset. Henkilöstökyselyn sekä muun palautteen avulla pystymme tunnistamaan yhteisiä, koko organisaatiota koskettavia kehityskohteita, joihin tartumme yritystasolla.

Lisäksi olemme havainneet tuoreen kyselyn pohjalta työoloissa ja -viihtyvyydessä kahvilakohtaisia eroja. Jokainen kahvila tiimeineen on erilainen ja näemme, että ei ole yhtä yhteistä ratkaisua kaikkien kahviloiden arjen epäkohtien korjaamiseen. Jotta voisimme jatkaa kehittymistämme entistä paremmaksi työnantajaksi sekä työntekijöidemme näköiseksi työpaikaksi, koemme parhaimmaksi ratkaisuksi toimintatapojemme kehittämisen yhdessä työntekijöidemme kanssa.

Henkilöstökyselyn tulokset tullaan käymään kahviloittain läpi ja jokainen tiimi pääsee luomaan oman kehityssuunnitelmansa. Näin kahvilakohtainen kehitystyö vastaa juuri niihin epäkohtiin, joita kyseisessä kahvilassa tulee korjata. Tuemme jokaista kahvilaa ja esihenkilöä muutosprosessissa.

Tehostettu viestintä

Tulevaisuudessa haluamme panostaa entistä enemmän kaksisuuntaiseen ja läpinäkyvään vuorovaikutukseen. Tukeaksemme tätä tavoitetta otamme ensi vuoden alussa käyttöön uuden Workplace-alustan, joka mahdollistaa välittömän viestinnän koko organisaation läpi. Workplace-alustalla voi lähettää kysymyksiä kenelle tahansa organisaatiossa, antaa palautetta, keskustella ajankohtaisista asioista sekä pitää yhteyttä omaan tiimin. Alustalta löytyy ohjeistuksia erilaisiin tilanteisiin ja vastauksia työntekijöiden mahdollisiin kysymyksiin.

Ohjeiden selkeyttäminen

Olemme palautteen perusteella havainneet tarpeen selventää entisestään ohjeitamme ja käytäntöjämme. Tarkistamme ja päivitämme ohjeistuksiamme, ja viestimme tarkennuksista tehostetusti.

Olemme jo tällä viikolla tarkentaneet koko henkilökunnalle Shift Leader -vuorosuunnitteluohjeistustamme sekä käyneet esihenkilöiden kanssa läpi toimintatapamme sairaustapausten ja tapaturmien suhteen, jotta jokaisessa kahvilassa toimitaan yhdenmukaisesti. Tällä viikolla tulemme vielä viestimään henkilöstölle käytännöstämme koskien taukoja ja korvauksia – tauot kuuluvat yli neljän tunnin työpäivään ja jokaisella työntekijällä on oikeus pitää taukonsa. Mikäli vuorossa jäisi tauko pitämättä, maksamme tauon pituuden mukaisen palkan työntekijälle, jotta toimimme mahdollisimman tasapuolisesti kaikkia kohtaan.

Siivouksen ulkoistaminen

Jotta Baristamme saavat entistä paremmin keskittyä työhönsä, olemme tänä syksynä päättäneet ulkoistaa kahviloiden loppusiivouksen kahviloiden näin halutessaan. Olemme jo ulkoistaneet siivouksen suurimmasta osasta kahviloista ja ulkoistus jatkuu portaittain.

 

Lisätiedot:

Lovisa Ernestam, Head of media relations, lovisa.ernestam@espressohouse.se