Espresso House Group on julkaissut vuoden 2021 vastuullisuusraporttinsa. Raportissa kerrotaan useista kestävän kehityksen toimista, joihin yritys on erityisesti panostanut vuoden aikana.  Pandemian takia vuosi 2021 oli edelleen erikoinen ja vaikeasti ennustettava vuosi. Tästä huolimatta Espresso House on onnistunut toteuttamaan konkreettisia kestävän kehityksen toimenpiteitä erityisesti kolmella osa-alueella: people, planet, product.

  • Maailmanlaajuinen pandemia vaikutti edelleen vahvasti yrityksemme toimintaan ja henkilöstöön vuoden 2021 aikana. Jouduimme sulkemaan suuren osan kahviloistamme monilla markkinoilla joksikin aikaa. Tästä syystä olemme käyttäneet paljon aikaa ja vaivaa huolehtiaksemme ihmisistä; kaikista, jotka ovat joutuneet lähtemään tai jotka ovat tulleet uusina mukaan joukkoon; ja kaikista, jotka ovat joutuneet sopeutumaan toimintamme nopeisiin muutoksiin, kertoo Maria Flaig, Espresso House Groupin Chief People Officer.

Turvallinen työpaikka

Espresso House Groupin palveluksessa on merkittävä määrä nuoria työntekijöitä ja henkilöstöä on yhteensä yli 6000. Yksi tärkeimmistä yrityksen vastuulla olevista asioista on turvallisen työympäristön varmistaminen henkilöstölle. Vuonna 2021 konserni yhtenäisti ja standardoi perehdytykseen, koulutukseen, kapasiteetin kehittämiseen ja työympäristöön liittyviä toimenpiteitä. Lisäksi henkilöstölle luotiin entistäkin paremmat mahdollisuudet huolehtia työturvallisuudesta.

  • Kun työturvallisuutta tukevat työkalut otetaan käyttöön, ne auttavat kahviloidemme turvallisuuden tarkistamisessa ja mahdollisten ongelmien raportoinnissa. Näin voimme keskittyä toimintamme kehittämiseen entistä paremmalla tarkkuudella. Jatkamme taukojen tarkempaa seurantaa, jotta jokaisen työntekijän palautumisesta voidaan huolehtia entistä paremmin, Maria Flaig sanoo.

Ilmastojalanjäljen laskeminen

Vuonna 2021 Espresso House Group aloitti ilmastojalanjälkensä kartoittamisen GHG-protokollan (Greenhouse Gas Protocol) mukaisesti. Sen avulla voidaan määrittää, miten paljon kasvihuonekaasuja yrityksen toiminnasta syntyy, sekä suoraan että epäsuorasti. Vuonna 2022 tämä kartoitus johtaa useisiin päätöksiin ja toimenpiteisiin, joiden avulla yrityksen on tarkoitus vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Yhteiskuntavastuu

Espresso House Group käynnisti CupTogether-aloitteen kaikilla viidellä markkina-alueellaan. Tavoitteena on pitkäaikainen panostus yksinäisyyttä koskevien tabujen rikkomiseksi ja yksinäisyyden lievittämiseksi. Joulun aikaan Espresso House lahjoitti jokaisesta myydystä kupillisesta suodatinkahvia 10 senttiä Suomen Punaiselle Ristille, joka toimii yksinäisyyden vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Kasvipohjaiset vaihtoehdot

Espresso House Groupin tavoitteena on, että 50 % ruokalistan tarjonnasta olisi saatavana kasvipohjaisena. Vuoden 2021 loppuun mennessä konsernin tuotevalikoimassa oli enemmän kasvipohjaisia vaihtoehtoja kuin koskaan ennen – keskimäärin 48 % kaikilla markkinoilla.

  • Näemme kasvipohjaisten tuotteiden kysynnän kasvavan koko ajan kaikilla markkinoilla. Meistä on tärkeää pystyä tarjoamaan vaihtoehtoja koko ruoka- ja juomavalikoimassamme. Maku ja laatu ovat tietenkin aina etusijalle, niistä emme tingi. Toivomme, että yhä useammat asiakkaat kokeilevat kasvipohjaisia vaihtoehtojamme, Maria Flaig sanoo.

Lisätiedot: media@espressohouse.se