Hävikin pelastus   

Zero food should go to waste

Maailmanlaajuinen ongelma

Ruokahävikki on valtava maailmanlaajuinen ongelma, jolla on merkittäviä ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia. On arvioitu, että jopa kolmannes kaikesta ihmisravinnoksi tuotetusta ruoasta häviää tai menee hukkaan. Tätä ei voida hyväksyä!

Ratkaisujen löytäminen

Ymmärrämme ruokahävikkiin liittyvän ongelman laajuuden ja tiedostamme vastuumme löytää ratkaisuja tämän suuntauksen kääntämiseksi. Siksi pyrimme ehkäisemään ja minimoimaan ruokahävikin toiminnassamme. Paras tapa on aloittaa alusta ja välttää ruokahävikki jo alun perin. Teemme sen tarkalla varasto- ja valmistussuunnittelulla sekä työskentelemällä tuotteiden tuoreuden ja laadun varmistamiseksi.

Hävikinpelastuskumppanimme

Vuodesta 2018 lähtien olemme tehneet yhteistyötä kolmen johtavan ruokapelastussovelluspalvelun kanssa. Ruotsissa teemme yhteistyötä Karman kanssa. Norjassa, Tanskassa ja Saksassa teemme yhteistyötä Too Good To Gon kanssa. Suomessa teemme yhteistyötä ResQClubin kanssa. Näiden kolmen sovelluksen kautta pystymme myymään hyvää ylijäämäruokaa, joka olisi muuten heitetty pois. Se tuntuu mahtavalta.

Food rescue partners

Pelastetun ruoan määrä hiilidioksidipäästöinä vuosina 2019 – 2021

2019
0
tonnia CO2 2019
2020
0
tonnia CO2 2020
2021
0
tonnia CO2

Awarded

XXX

Ei ruokahävikkiä

Asianmukaisella jätehuollolla on tärkeä rooli kestävän yhteiskunnan ja riippuvaisen ympäristömme suojelun varmistamisessa. Koska olemme jätteen tuottaja, meillä on varmasti velvollisuus parantaa jätehuoltoa siellä, missä toimimme.